We kunnen weer starten

Beste mensen,

Nu we waarschijnlijk allemaal wel volledig gevaccineerd zijn, hopelijk onbesmet gebleven, en er weer gesport mag worden in groepsverband kunnen we vanaf donderdag 2 september weer beginnen. Zoals in mijn vorige mail al was aangetipt hebben we op de afgelopen week gehouden bestuursvergadering besloten dat het gezien het huidige ledental van 25 noodzakelijk is over te gaan naar 2 groepen. Wij begrijpen dat dit in een aantal gevallen op problemen kan stuiten, maar hopen van harte dat die voor de meeste betrokkenen niet onoverkomelijk zijn.

Wij hebben bij de gemeente de uren 19:00-20:00 en 20:00-21:00 op de donderdag aangevraagd en toegezegd gekregen. Dit betekent voor de leden uit de dinsdag-groep helaas dat je moet overwegen wat je gaan doen. Om een zo evenwichtig mogelijke verdeling in twee groepen te maken willen we graag weten wat jullie voorkeur is, de vroege of de late groep. Als we al jullie reacties binnen hebben kunnen we een definitieve indeling maken en die dan aan iedereen bekendmaken.

Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen het weer aandurft mee te gaan doen. Als dat voor jou nog niet het geval is horen wij dat natuurlijk ook graag in je reactie. In het geval dit voor meerdere leden geldt moeten we mogelijk nog besluiten met maar een uur te starten. De contributie die door een aantal leden in het tweede kwartaal van dit jaar nog betaald is zal nog worden teruggestort. Vanzelfsprekend moet er vanaf september weer contributie betaald gaan worden.

Wij bekijken of het lukt op 18 september een chinees buffet kunnen boeken in Vianen of anders een barbecue op kosten van de vereniging. Zodra er meer duidelijk is laten wij dat uiteraard weten.

Door alle Corona ellende zijn er na april 2019 geen ledenvergaderingen meer geweest. Dat moeten we natuurlijk weer op gaan pakken, maar in 2020 is dus nauwelijks iets gebeurt, net als overigens in het eerste halfjaar van 2021. De financiële zaken gingen natuurlijk wel door en de stukken over 2019 zijn jullie toegestuurd evenals de notulen en het jaarverslag. De financiële stukken over 2020 gaan we ook aan jullie toesturen een jaarverslag is over deze periode niet zinvol. In april 2022 hopen we weer een ledenvergadering te kunnen houden waarin dan een (meer)ja(a)r(en)verslag, de notulen van de laatste vergadering en de financiële stukken de revue kunnen passeren.

Dan wensen wij iedereen die nog op vakantie gaat daar een heel fijne tijd toe en hopen snel van jullie te horen en op 2 september weer te zien!

Vriendelijke groeten,

Jan Wanrooy