23 September 2020

Beste mensen, 

Op de laatste bestuursvergadering is besloten in 2020 geen ledenvergadering meer te houden. Het jaar loopt al op zijn einde en iedereen heeft alle relevante informatie gekregen. Mochten er nog vragen opmerkingen of suggesties zijn dan horen wij die graag en zullen daar onze reactie op geven.

Omtrent de contributie over de 3 maanden dat de gymzaal gesloten was is besloten die te restitueren. Omdat er leden zijn die al voor het hele jaar betaald hebben, anderen die per kwartaal betalen waar de meesten dat maandelijks en nogal eens automatisch doen is besloten dat iedereen die tot en met december de contributie betaald heeft en dus iedereen evenveel daarna (eind december of begin januari) het bedrag van die drie maanden contributie op zijn rekening krijgt teruggestort.

Wij hopen zo een oplossing te hebben gevonden waar iedereen tevreden mee kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Jan Wanrooy