Beste mensen, 

Zoals de vlag er nu bij hangt blijven we de mogelijkheid per begin september weer te gaan sporten open houden. Hierbij wijzen wij nadrukkelijk op onderstaand advies van Harteraad (in italic) en dus ieders eigen verantwoordelijkheid voor het volgen van de regels: kom niet bij koorts, hoesten of verkoudheid, houd in de kleedkamer en langs de kant 1,5m. afstand. Kleed je dus zo snel mogelijk om en verlaat daarna direct de kleedkamer. We zullen er voor zorgen dat als het even kan een of meerdere ramen open zijn om voor zoveel mogelijk ventilatie te zorgen. Ook lijkt het mij verstandig als we zorgen voor desinfecterende handgel. 

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van voldoende animo om mee te doen en eventuele nieuwe richtlijnen van de overheid. Zodra we een definitief besluit hebben genomen horen jullie dat direct.

Na vorige mails heb ik van slechts een lid te horen gekregen dat hij niet zal komen sporten en van een ander die bedenkingen had. Als je (na het lezen van onderstaande) besluit ook niet te komen laat dat dan alsjeblieft weten.

Met vriendelijke groet,

Jan Wanrooy

Het is en blijft een moeilijk vraagstuk hoe om te gaan met het opstarten van beweegactiviteiten. Het advies van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk thuis te blijven is na de laatste toespraak van Rutte gewijzigd in ‘wees terughoudend’ en ‘spreek zoveel mogelijk buiten af’. Deze nieuwe adviezen geven aan dat voor de doelgroep hart- en vaatpatiënten het nog steeds afgeraden wordt om sowieso binnen te sporten. Wat wij merken is dat het enorm verschilt per patiënt hoe men de (nieuwe) maatregelen/adviezen interpreteert, maar met name ook hoe men er mee omgaat (Overigens verschilt dat dan ook weer weinig met mensen zonder aandoening). Wij onderkennen de knelpunten, maar helaas kan Harteraad hierbij geen bindend advies geven. Zolang de beweegpartner zich houdt aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en deze ook communiceert naar de deelnemers, dan is het aan de individu zelf om hier een wijs besluit over te nemen. Overigens heeft de Nederlandse Reanimatie Raad haar adviezen voor wat betreft het reanimeren ook weer zo goed als genormaliseerd. Dat is wellicht ook goed om te weten.