We kunnen weer starten

Beste mensen,

Na de zomervakantie op 1 en 3 september mogen we weer de gymzaal in en kunnen we weer starten met onze activiteiten. We waren als bestuur van plan om dit te vieren met de barbecue die in juli niet door kon gaan. Helaas is het nog niet mogelijk gebleken een ruimte hiervoor te reserveren. Ook kan hierdoor nog steeds de algemene ledenvergadering niet gehouden worden. Het lijkt er op dat het niet erg zinvol meer is deze nog te houden en volgend jaar de zaken van de dan afgelopen twee jaar te bespreken.

We hopen dat jullie allemaal de coronacrisis goed zijn door gekomen en zin hebben om weer te beginnen. Maar we realiseren ons ook dat er mogelijk mensen zijn die het nog niet aandurven weer met zijn allen samen te zijn. Deze mensen willen we vragen dit te laten weten zodat we enige indruk hebben hoe de mogelijke bezettingen van de verschillende groepen er uit ziet en zo nodig groepen kunnen samenvoegen. We hebben er niets aan als er te weinig mensen zijn om een beetje redelijk te volleyballen.

Allemaal een fijne vakantie gewenst en tot begin september.

Vriendelijke groet,

Jan Wanrooy