HUISHOUDELIJK  REGLEMENT SPORTVERENIGING  HARTRECREATIEF

                  VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD BIJ BESLUIT VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 28 Maart 2014